Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản

Văn phòng môi giới bất động sản là cá nhân hoặc pháp nhân

Quản lý và môi giới văn phòng điều hành phải có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Văn phòng phải được quy định hoạt động được niêm yết công khai, để khách hàng biết

Văn phòng môi giới phải có diện tích tối thiểu là 30 m2, đủ để làm việc

1. Thành lập văn phòng môi giới. Chọn địa điểm văn phòng môi giới.

– Quảng cáo thông tin văn phòng

+ Tên của văn phòng.

– Thiết bị văn phòng, không đòi hỏi nhiều thiết bị.

+ Chương trình quảng cáo phù hợp.

. Điều phối viên và niêm yết (MLS)

– Các vấn đề về số lượng và cơ cấu.

+ Các loại công nhân

Nếu một pháp nhân phải có ít nhất 2 nhân viên chunh chỉ môi giới bất động sản, nếu các hoạt động cá nhân phải có đăng ký kinh doanh môi giới bất động sản theo quy định của pháp luật

. Điều phối viên hiện trường.

. Nhân viên tìm kiếm khách hàng.

– Cơ sở biên chế và tìm kiếm nhân viên

+ Chọn trình độ nhân sự cho: chất lượng cao cho khách hàng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho môi giới.

các bộ phận làm.

+ Tạo một danh sách các trách nhiệm của từng bộ phận. Danh sách của từng công việc

– Khi lựa chọn nhân viên cần lưu ý:

+ Chọn đúng người và địa điểm.

+ Xây dựng niềm tin.

. Nhân viên của thế chấp.

+ Để khuyến khích nhân viên một cách công bằng -> tăng cường đoàn kết.

Văn phòng làm việc thông qua hợp đồng với khách hàng, môi giới, lệ phí theo thoả thuận và theo quy định của pháp luật địng

+ Xem xét trách nhiệm công việc của từng người để tìm một mức hợp lý.

Điều hành văn phòng môi giới.

2. Quản lý văn phòng môi giới.

+ Căn cứ vào công đức của nhân viên hơn là quen thuộc.

Kế hoạch hoạt động:

+ Tạo các hình ảnh, sự tôn trọng của nhân viên với sự chân thành dựa trên những tài năng và xe đạp đức nghề nghiệp.

– Ba nhà môi giới làm việc đó phải được thực hiện:

+ Lập bản đồ các mục tiêu và khách hàng doanh nghiệp.

+ Nhận xét và khuyến khích nhân viên văn phòng.

+ Tổ chức và lãnh đạo thực hiện công việc.

– Xem xét một số vấn đề cơ bản:

+ Xem chương trình quảng cáo như thế nào?

+ Có bao nhiêu số lượng các giao dịch để đạt được mức lợi nhuận mong muốn.

+ Quảng cáo.

+ Làm gì để đạt được mức doanh số bán hàng theo yêu cầu.

+ Chi phí liên quan.

– Kế hoạch ngân sách cho các hoạt động văn phòng bao gồm:

Sản phẩm + bưu phí, điện thoại.

Mức lương + nhân viên.

+ Bảo hiểm chi phí.

+ Thuế thu nhập.

+ Các chi phí khác.

+ Chi phí khấu hao thiết bị văn phòng.

– Quản lý tài chính.

+ Các tiện ích chi phí.

– Quản lý nhân sự.

– Chuẩn bị nhân viên của khách hàng.

– Tuyển dụng:

+ Xác định trình độ của nhân viên.

+ Giá thuê văn phòng.

+ Thử việc của nhân viên.

– Nhân viên Đào tạo

+ Động lực của nhân viên: làm thế nào để kiểm tra, thử nghiệm, viết, phỏng vấn.

+ Chọn quản lý văn phòng: khả năng tổ chức …

+ Xác định bao nhiêu người trong mỗi bộ phận? Có trình độ chuyên môn? Tính cách như thế nào?.

– Cung cấp một mức độ hợp lý bồi thường.

– Đánh giá công việc hoàn thành của nhân viên.

+ Giữ cho thị trường cạnh tranh.

+ Thanh toán dựa trên đóng góp cho doanh nghiệp.

Đảm bảo công bằng trong đóng góp và hưởng lợi.

+ Mức lương mà nhân viên cần được khuyến khích.

+ Phương thức đào tạo lao động trước đây.

Thực hiện quản lý và phân tích kinh doanh.

Các chỉ tiêu có hiệu quả trong kinh doanh.

để các biện pháp thích hợp.

+ Pháo hoa phù hợp với điều kiện tài chính và kết quả hoạt động của văn phòng.

mỗi nhân viên. /.

– Lợi nhuận / doanh thu: Các mức độ lợi nhuận từ mỗi khách hàng hạng

– Lợi nhuận / mỗi giao dịch: -> Tìm quy mô giao dịch -> Tìm đề lớn và bố trí giao cho mỗi nhân viên phù hợp với năng lực của

– Lợi nhuận / lao động: quản lý cho phép việc đánh giá năng suất lao động giữa các nhân viên trong năm hoặc từng thời kỳ so với cùng kỳ trước đó.

+ Chính sách trả phần cứng và phần mềm.