Cách thỏa thuận, đàm phán 1 giao dịch bất động sản

a. Mở các cuộc đàm phán. – Chúc mừng, giới thiệu các yếu tố của công đoàn – Các yêu cầu, đề nghị như các cuộc đàm phán, các bên sẽ bắt đầu đàm phán. – Có rất nhiều kỹ năng mở + Tạo một tiếng cười vui vẻ. + Trong một câu chuyện liên quan […]