Lương bộ trưởng 20 năm cũng khó mua nhà thu nhập thấp?

Với hệ số 9,7 chắc các vị Bộ trưởng (nếu liêm khiết) cũng phải cần cả chục năm mới mua được chung cư như vậy. Nói gì tới nhân viên và sinh viên mới ra trường.   Người ta vận động xây dựng nhà ở cho những người có thu nhập thấp. Nhà nước ưu […]