Khảo sát thị trường thu thập thông tin bất động sản

– Khảo sát thực địa

Xác định giá trị phải trực tiếp khảo sát thực địa; Đôi khi việc định giá bất động sản vàđiều tra phải thu thập số liệu về:

+ thực tế vị trí của tài sản so với các vị trí trên bản đồ địa chính, các mô tả pháp lý liên quan đến bất động sản.

+ Thông tin chi tiết bên ngoài và bên trong các tài sản.

+ Đối với tiến độ xây dựng, thẩm định phải kết hợp khảo sát thực địa với báo cáo củacác nhà đầu tư, nhà thầu đang xây dựng công trình.

– Trong quá trình điều tra, để có bằng chứng đầy đủ cho việc định giá và xác định giá trịđược yêu cầu để có hình ảnh của bất động sản trong những hình thức (tổng quan, chi tiết), các hướng khác nhau.

– Thu thập thông tin.

Bên cạnh thông tin, dữ liệu thu thập được từ khảo sát thực địa và xác định giá trị,những người phải thu thập các thông tin sau:

– Thông tin liên quan đến chi phí, giá cả, lãi suất, bất động sản so sánh thu nhập.

– Thông tin về các yếu tố cung – cầu, lực lượng thị trường liên quan, di chuyển người mua – người bán tiềm năng.

– Thông tin về tính hợp pháp của tài sản.

– Với bất động sản cần thu thập thêm thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội vàmôi trường tác động đến giá trị tài sản cần định giá.

– Thực hiện việc định giá, định giá phải dựa trên những thông tin thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Vật giá phải ghi rõ nguồn gốc của thông tin báo cáo và định giá phảiđược xác minh để đảm bảo tính chính xác của thông tin

Goldland – Đào to chng ch bt đng sn uy tín nht – Always beside your success !