Đào tạo và giấy phép cho môi giới BĐS ở Singapore

o Quá trình phát triển:

– Trước năm 1980, không có khung đào tạo cho môi giới và đại lý BĐS ở Singapore. Vào năm 1982, ERA Singapore thành lập công ty đầu tiên và bắt đầu phát triển một hệ thống đào tạo mà ERA đã học hỏi được từ nước Mỹ. Chính phủ Singapore thông qua cơ quan đất đai Singapore (IRAS) đã chấp nhận hệ thống đào tạo của ERA là một hệ thống đủ tốt để đào tạo các nhà môi giới và các đại lý BĐS.

Trước khi IRAS cấp một giấy phép môi giới BĐS cho bất kỳ ai, họ phải hoàn thành

khoá đào tạo đầu tiên được cung cấp bởi ERA. Ngày nay, chứng chỉ CEHA là rất

cần thiết cho việc cấp giấy phép hành nghề môi giới BĐS:

– Trước khi giấy phép môi giới BĐS được cấp, các ứng viên phải trải qua một kỳ thi chung cho các đại lý BĐS (CEHA). CEHA được cung cấp bởi Ban thi tuyển CEHA thuộc cơ quan IRAS (Chính phủ)

o Các điều kiện để tham dự kỳ thi CEHA:

-Ít nhất 21 tuổi kể từ thời điểm đăng ký khoá học

-Tối thiểu phải tốt nghiệp cấp 3

o Kỳ thi CEHA:

Các ứng viên phải trải qua 3 bài kiểm tra:

• Bài 1: Luật BĐS

• Bài 2: Marketing BĐS

• Bài 3: Quản lý hành nghề BĐS

Các chủ đề của bài kiểm tra 1: Luật BĐS

• Luật về hợp đồng và ký kết hợp đồng

• Luật BĐS

• Luật Đại lý

• Luật các quyền về BĐS

• Luật về sở hữu và Luật Doanh nghiệp

• Luật Quy hoạch và bảo tồn

• Luật Thuế BĐS

Các chủ đề của bài kiểm tra 2: Marketing BĐS:

• Các nguyên tắc marketing BĐS

• Marketing các BĐS công (thuộc HDB)

• Marketing các BĐS tư nhân và đầu tư BĐS

• Marketing BĐS công nghiệp

• Marketing BĐS đầu tư xây dựng (nhà ở và thương mại)

Các chủ đề của bài kiểm tra 3: Quản lý hành nghề BĐS:

• Thị trường BĐS

• Phân tích tài chính BĐS

• Đầu tư BĐS và các hình thức đầu tư khác

• Quy tắc ứng xử/ Quản trị kinh doanh, Quản lý văn phòng

và phát triển kinh doanh

Hình thức kỳ thi CEHA:

• Kỳ thi CEHA có 3 bài kiểm tra, mỗi bài có thời gian 2,5h

• Để qua được kỳ thi CEHA, ứng viên nhất thiết phải đạt 3

bài kiểm tra

o Mỗi bài kiểm tra có 6 câu hỏi luận đề và 2 câu hỏi

trắc nghiệm

o ứng viên phải trả lời được 5/8 câu hỏi

o Điểm đỗ phải là 50/100

o Bất cứ ứng viên nào thi trượt một bài kiểm tra đều

phải đăng ký thi lại bài kiểm tra đó đó trong vòng 2

năm (không nhất thiết phải làm 3 bài kiểm tra 1 lúc)

Ai được cung cấp đào tạo các đại lý tham gia kỳ thi CEHA:

• ERA Singapore

• Các cơ quan chuyên ngành như:

o Học viện định giá Singapore

o Học viện các đại lý BĐS