Đặc điểm của loại tài sản bất động sản

Cùng thị trường, thời gian như nhau, nhưng tính chất khác nhau, có giá khác nhau. Giả sử các điều kiện tương tự như nhau (trên thị trường, vị trí thời gian, chính sách của chính phủ, mức độ giao dịch ….), giá trị thị trường của bất động sản phụ thuộc vào đặc điểm của bất động sản bất kỳ, ví dụ: giá của ngôi nhà được đầy đủ các giấy tờ pháp lý sẽ cao hơn cùng một nhà nhưng không phải tất cả các giấy tờ sở hữu. Các đặc tính của tài sản làm cơ sở cho việc định giá bao gồm:

+ Tình trạng pháp lý bất động sản: Sở hữu mức độ hoàn thành các văn bản pháp lý cao, giá trị càng cao. Vì vậy, khi định giá là cần thiết để xem xét các giấy tờ, quy hoạch, hoàn thành các thủ tục pháp lý, hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thời gian sử dụng bất động sản …

+ Bề mặt đặc điểm: đặc điểm của mặt đất, bao gồm cả kích thước, mặt tiền rộng, hình dáng và tính năng địa lý.

+ Địa điểm: gần với bất kỳ cảnh quan, điều kiện giao thông, gần các công trình công cộng, ô nhiễm, thoát nước và các tính năng địa hình khác. Những đặc điểm này rất quan trọng trong việc xác định vị trí, địa điểm đó có thể được xem bằng cách sử dụng cao nhất và tốt nhất là không.

+ Các công trình xây dựng có liên quan: các công trình liên quan đến hình dạng và cấu trúc: các đồ trang trí, làm thế nào để xây dựng, trang bị và thiết kế cơ sở …

+ Thời gian giao dịch, điều kiện kinh doanh: một ảnh hưởng đáng kể đến giá giao dịch của thị trường bất động sản.+ Các đặc tính vật lý của tài sản: kích thước, chủng loại, hình dạng, kết cấu, tuổi thọ, chất lượng, trang thiết bị …

Goldland – Đào tạo chứng chỉ bất động sản uy tín chuyên nghiệp nhất