Nghị định 153 của chính phủ về đào tạo bất động sản

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Điều 11. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản 1. […]

Luật đất đai mới nhất, những điểm cần chú ý

Luật đất đai mới nhất năm 2003 cần lưu ý những điểm và điều khoản sau: 1. Sở hữu đất đai Luật Đất đai tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước giữ quyền định đoạt cao nhất đối với đất đai […]

Pháp luật về kinh doanh bất động sản

Những văn bản cần thiết phải đọc khi kinh doanh trên thị trường Bất động sản Việt Nam >>> Nghị định 153 của chính phủ về đào tạo bất động sản Hoạt động kinh doanh bất động sản có liên quan đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu từ đầu tư đến quản […]