Giới thiệu công ty Goldland

Giới thiệu chung về công ty bất động sản Goldland Với phương châm hoạt động được xác định ngay từ đầu: “THÀNH CÔNG CỦA KHÁCH HÀNG CŨNG CHÍNH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI” – GOLDLAND đã từng bước khẳng định được vị trí và thương hiệu của mình trong các lĩnh vực sau: Cung cấp các […]

Mạng các SGD bất động sản

Giấy chứng nhận: Goldland là thành viên mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam

Danh sách giảng viên đào tạo

Danh sách giảng viên được Bộ Xây Dựng thông qua đào tạo khóa học.   STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ Kinh nghiệm nghề nghiệp Nơi công tác 1 Nguyễn Trọng Ninh 1960 P. Cục trưởng Thạc sĩ 25 năm Cục Quản lý nhà & Thị trường bất động sản – Bộ […]

Giấy phép đào tạo của Sở xây dựng Hà Nội

Goldland là cơ sở đào tạo được Sở xây dựng Hà Nội cấp phép đào tạo trong khung chương trình đào tạo bất động sản của Bộ Xây Dựng. Giấy phép cơ sở đào tạo: