Cách thỏa thuận, đàm phán 1 giao dịch bất động sản

a. Mở các cuộc đàm phán.

– Chúc mừng, giới thiệu các yếu tố của công đoàn

– Các yêu cầu, đề nghị như các cuộc đàm phán, các bên sẽ bắt đầu đàm phán.

– Có rất nhiều kỹ năng mở

+ Tạo một tiếng cười vui vẻ.

+ Trong một câu chuyện liên quan đến các vấn đề đàm phán: Trong một ví dụ, một

những cuốn sách có sẵn.

+ Trong khen có thiện cảm -> cách này dễ bị tổn thương người “cúi mình”, nhưng cần được chuẩn bị xử lý văn bản không phải là không công đức.

b. Nghe

– Để hấp thụ tất cả các thông tin mà đối tác giao tiếp.

– Là một biểu hiện của sự tôn trọng đối thủ, để đáp ứng các nhu cầu của lòng tự trọng mục tiêu tự, để biết đối phương đã thực sự hiểu những lời của tôi cố ý hay không, và biết bối cảnh của thời gian, các lợi ích và nhu cầu cho đối phương để làm quyết định có lợi nhất.

– Nghe một chủ ý, tập trung vào các vấn đề quan trọng nhất. Trong khi nghe chỉ tìm hiểu, khám phá và quan sát kẻ thù …. -. Hội khu vực là hầu hết các tin nhắn cần thiết.

c. Nghệ thuật câu hỏi.

Có nhiều câu hỏi trong các cuộc đàm phán.

– Đóng câu hỏi: Không cho người khác để thêm mà chỉ để cung cấp cho họ lựa chọn.

– Mở Hỏi: Cho phép trả lời một cách tự do theo suy nghĩ của mình.

– Các câu hỏi gián tiếp

– Các câu hỏi để chuyển đổi chủ đề.

– Thăm dò ý kiến ​​người khác câu hỏi.

– Định hướng câu hỏi: Do người sử dụng để trả lời câu hỏi cho các đối tác.

– Không định hướng Hỏi: Để tìm hiểu đối tác tư duy mới là những gì.

– Các câu hỏi được trình bày thông tin.

– Câu hỏi suy nghĩ kết thúc.

– Các câu hỏi được khuyến khích để đưa ra quyết định.

– Xiên xỏ lỗ câu hỏi.

– Câu hỏi mơ hồ:

– Câu hỏi dẫn: chỉ mang tính.

– Câu hỏi hùng biện: áp dụng công nghệ ngôn ngữ.

– Câu hỏi đặt ra là: đi thẳng vào điểm chính.

– Các câu hỏi kết luận Rút ngắn đàm phán.

d / Câu hỏi:

– Trong trường hợp bình thường: thực hiện theo nguyên tắc: chính xác, đầy đủ

kịp thời.

– Lưu ý: Không vội vàng, vội vàng, để có thời gian để suy nghĩ.

+ Khi các câu hỏi không biết đến hỏi các đối tác nêu rõ câu hỏi một lần nữa.

+ Hiểu biết về các câu hỏi mà câu trả lời là không rõ ràng, bình tĩnh kéo dài đến thời gian phản ứng.

+ Chỉ cần trả lời câu hỏi những gì mà đối phương.

+ Khối lượng nghe rõ ràng, lưu loát, chắc chắn.

+ Câu trả lời là đi kèm với bằng chứng và sự kiện thường thuyết phục.

+ Trả lời các bế tắc.

. Kéo dài thời gian bằng cách không trả lời ngay lập tức, lái câu chuyện sang hướng khác hoặc quay phản ứng.

. Câu trả lời đã được mơ hồ, chung chung.
. Thiết lập lại chính câu hỏi để trả lời.
. Red cá trích hay có thể trả lời một phần quan trọng của câu hỏi.

d. Định giá và đấu thầu.

– Lưu ý rằng khi định giá

+ Nếu hàng hoá cao uy tín, sự khan hiếm trên thị trường để định giá trên thị trường

15-20% trường hợp.

+ Nếu hàng hoá uy tín, sự khan hiếm là không cao, nên thiết lập một mức giá cao hơn từ 10 đến 15%.

+ Thấp uy tín, thấp khan hiếm, giá cao 5 đến 10%.

+ Không có uy tín, lớn hơn nhu cầu cung cấp -> Đặt giá đúng.

– Phương pháp giá thầu

+ Nếu bên bán đặt giá cao, chúng tôi tìm cách trả ít hơn: tìm các điểm bí mật của buộc họ phải giảm giá bán.

+ Nếu thiết lập quan hệ đối tác gần gũi hơn giá -> Chúng ta nên thiết lập giá gần hơn.e. Vượt qua bế tắc trong đàm phán.
– Khi đàm phán bế tắc nên được tỉnh táo phân tích các sự kiện, hãy tìm cho chính mình và

làm việc. Xem các mục tiêu của các bên và hợp lý của họ, xem các quan điểm, lập trường, cảm xúc, tình huống, môi trường xung quanh … nó ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán đang bị chặn, sau đó là giải pháp. Nếu vẫn còn bị tắc có thể sử dụng một trong các cách sau.

+ Thống nhất những vấn đề đã đạt được, qua một bên, miễn nhiệm các vấn đề bất đồng.

+ Chọn vòng giải pháp: giải quyết các vấn đề có thể được thống nhất trước, sau đó lại là vấn đề bế tắc mới

+ Đình chỉ các cuộc đàm phán để có suy nghĩ đó, và dự kiến ​​sẽ tái

các cuộc đàm phán vào những dịp sau.

f. Kết luận của các cuộc đàm phán.

– Thống nhất xác nhận các vấn đề đã thoả thuận.
– Hãy chuẩn bị để ký hợp đồng.

Goldland – Đào tạo chứng chỉ bất động sản – Always beside your success !